40. neplánované zasadnutie MsZ dňa 4.9.2018

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Uznesenia

Zápisnica

Všetky zápisnice a uznesenia