39. neplánované zasadnutie MsZ dňa 27.8.2018

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

HLASOVANIE

Uznesenia

Zápisnica

Všetky zápisnice a uznesenia