34. neplánované zasadnutie MsZ dňa 29.12.2021

POZVÁNKA

UZNESENIA

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia