34. neplánované zasadnutie MsZ dňa 05.04.2018

Pozvánka

Pracovný materiál na MsZ

Uznesenia

Hlasovanie

Zápisnica

Všetky zápisnice a uznesenia