30. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 30.05.2014

Zápisnica

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia