28. zasadnutie MsZ dňa 02.08.2017

Zápisnica

Uznesenia

Všetky zápisnice a uznesenia