26. zasadnutie MsZ zo dňa 24.11.2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia