26. neplánované zasadnutie MsZ dňa 15.4.2021

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia