25. zasadnutie MsZ zo dňa 28.10.2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia