24. zasadnutie MsZ dňa 15.03.2017

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Pracovné materiály

Všetky zápisnice a uznesenia