23. zasadnutie MsZ zo dňa 02.08. 2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia