22. zasadnutie MsZ zo dňa 19.07. 2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia