22. zasadnutie MsZ dňa 14.2.2017

Pracovné materiály na rokovanie MsZ

Pozvánka

Uznesenia

Hlasovanie

Zápisnica

Všetky zápisnice a uznesenia