19. zasadnutie MsZ dňa 02.11.2016

Pozvánka

Zápisnica

Pracovné materiály

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia