17. zasadnutie MsZ dňa 24.08.2016

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia