Oznámenie o vybavení petície

Oznámenie o vybavení petície - Parkovisko MK Sklárska

Oznámenie výsledku vybavenia petície

Oznámenie výsledku vybavenia petície - Petícia občanov mesta Kľúčové

Oznámenie o vybavení výsledku petície občanov z ul. Púchovskej, Považskej a Obrancov mieru