Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
19.08.2022 Zmluva o podnájme nehnuteľností GEVORG, s.r.o. Prenájom parciel- účel prevádzkovania tenisových kurtov Stiahnuť
06.07.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 717/2020/UZVšeobe VÚB, a.s. Zmluva o úvere Stiahnuť
03.03.2022 Zmluva o postúpení pohľadávky Mesto Nemšová postúpenie pohľadávky Stiahnuť
24.02.2022 Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľna, a.s. všeobecné obchodné podmienky SLSP a.s. Stiahnuť
24.02.2022 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľna, a.s. vydanie platobnej karty Stiahnuť