Mestský výbor Trenčianska Závada

Predseda:

Ing. Stanislav Gabriš

Členovia:

Jozef Knápek

Viliam Adamec

Augustín Adamec

Zdenko Gajdošík

Anna Pavlačková

Jozef Kuruc

Ondrej Belko