Mestský výbor Trenčianska Závada

Členovia:

Jozef Knápek

Viliam Adamec

Augustín Adamec

Zdenko Gajdošík

Anna Pavlačková

Jozef Kuruc

Ondrej Belko