Mestský výbor Trenčianska Závada

Predseda:

Miloš Husár

Členovia:

Ing. Stanislav Gabriš

Jozef Knápek

Viliam Adamec

Ján Pavlačka

Ing. Zdenko Gajdošík

Iveta Serišová