Mestský výbor Ľuborča

Predseda:

Bc. Oliver Vavro

Členovia:

Ján Gabriš

Stanislav Husár

Alžbeta Gurínová

Ján Mindár

JUDr. Dalibor Benko

Mgr. Anna Gajdošová

Jaroslav Mačina

Ing. Ivan Schwandtner