Mestský výbor Kľúčové

Predseda:

Milan Patka

Členovia:

Eva Vavrušová

Ing. Miroslav Holúbek

Andrej Vojt

Štefan Kiačik

Ing. Peter Kutlík

Marian Sabadka

Viliam Machara

Ján Kiačik