42. zasadnutie MsZ dňa 7.11.2018

Späť

Uznesenia

Zápisnica

HLASOVANIE

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ