39. neplánované zasadnutie MsZ dňa 27.8.2018

Späť

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

HLASOVANIE

Uznesenia

  • Uznesenia z 39. zasadnutia MsZ zo dňa 27.8.2018
    Uznesenia

Zápisnica