36. neplánované zasadnutie MsZ dňa 14.05.2018

Späť

Pozvánka

Pracovné materiály

Uznesenia

Zápisnica

HLASOVANIE