34. neplánované zasadnutie MsZ dňa 05.04.2018

Späť

Pozvánka

Pracovný materiál na MsZ

  • Bod č. 2 Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekt ,,Obnova požiarnej zbrojnice, Nemšová" spolufinancovanie
    Návrh na uznesenie

Uznesenia

Hlasovanie

Zápisnica