Mestské zastupiteľstvo

Volebný obvod č. 1 Nemšová

MUDr. Peter Daňo

Branislav Krajči

Janka Filová

Ing. Zita Bednáriková

Ing. Rastislav Guga

Ing. Tomáš Prno

Mgr. Petra Šupáková

Volebný obvod č. 2 Ľuborča

Oliver Vavro

Ján Gabriš

Stanislav Husár

Volebný obvod č. 3 Kľúčové

Milan Patka

Eva Vavrušová

Volebný obvod č. 4 Trenčianska Závada

Miloš Husár