Mestské zastupiteľstvo

Ján Gabriš Ján Gabriš zástupca primátora poslanec, KDH
František Begáň František Begáň poslanec nezávislý kandidát
MUDr. Peter Daňo MUDr. Peter Daňo poslanec, KDH
Ing. Dušan Duvač Ing. Dušan Duvač poslanec nezávislý kandidát
Janka Filová Janka Filová poslankyňa, KDH
 
Stanislav Husár Stanislav Husár poslanec, SNS
Ján Kiačik Ján Kiačik poslanec, KDH
Anton Krchňávek Anton Krchňávek poslanec, KDH
Bc. Petra Šupáková Mgr. Petra Šupáková poslankyňa nezávislá kandidátka
Pavol Vavruš Pavol Vavruš poslanec, KDH
Zita Bednáriková Ing. Zita Bednáriková poslankyňa, nezávislá kandidátka
Alžeba Gurínová Alžbeta Gurínová poslankyňa, SDS

Volebný obvod č. 1 - Nemšová:

 • MUDr. Peter Daňo
 • Anton Krchňávek
 • František Begáň
 • Ing. Zita Bednáriková
 • Bc. Petra Šupáková
 • Janka Filová
 • Ing. Dušan Duvač

Volebný obvod č. 2 - Ľuborča

 • Ján Gabriš
 • Stanislav Husár
 • Alžbeta Gurínová

Volebný obvod č. 3 - Kľúčové

 • Ján Kiačik
 • Pavol Vavruš

Volebný obvod č. 4 - Trenčianska Závada

 • Ing. Adriana Liptáková