Aktuality

 • REFERENDUM 2023 - Informácia pre voliča

  11.11.2022

  Rozhodnutie k referendu: 2022_362.pdf (minv.sk)

 • Pozvánka - 20. november 2022 "VIANOČNÉ DIELNE" v KC Nemšová

  11.11.2022

  Mesto Nemšová a ZUŠ Nemšová Vás pozývajú na „VIANOČNÉ DIELNE“ , ktoré sa uskutočnia dňa 20. novembra t.j. v nedeľu od 15.00 do 17.00 vo veľkej sále KC. Z dôvodu nákupu materiálu je potrebné sa na dielne vopred prihlásiť do 16. novembra na tel. č. 0918 876 668 alebo na evidencia@nemsova.sk Vstup je voľný

 • OZNAM - Inflačná pomoc II

  9.11.2022

  Inflačná pomoc II Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať do 31.12.2022 o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Ako o ňu požiadať? Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce. Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.11.2022

  4.11.2022

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 • 52. ročník Behu okolo Ľuborče

  2.11.2022

  Vážení športoví priatelia! Po dvojročnej COVIDOVEJ prestávke oživujeme tradíciu. Už 52 rokov sa v uliciach Ľuborče snažíme rozhýbať malých aj veľkých ku zdravému životnému štýlu. Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na 52. ročník Behu okolo Ľuborče. Pripravili sme pre Vás bohaté vecné ceny pre všetky kategórie, a každý účastník preteku obdrží pamätnú medailu.

 • Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová

  27.10.2022

  Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová Etapa 1 - Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová, realizátor MARO, s.r.o., termín 11/2021 - 06/2022 Športové ihrisko je umiestnené v areály základných škôl a vstup naň je určený po spevnenom chodníku popri budove školy. Športové ihrisko tvorí atletická dráha, pieskové doskočisko, priestor vrhu guľou, trávnatý vnútorný priestor oválu s futbalovými bránami a ochrannými sieťami, basketbalové ihrisko a asfaltovým povrchom a ostatné trávnaté plochy. Obnova areálu spočívala vo výmene pôvodnej antukovej dráhy za umelý povrch TARTAN s jeho odvodnením, čiarovaním pre rôzne dĺžky behu, vybudovaním športoviska vrhu guľou a pieskového doskočiska s odrazovou doskou, umiestnenou na bežeckej rovinke a montážou ochranných sietí. Atletická dráha s doskočiskom, tvorí atletický ovál s dĺžkou v meranej stope 200m so štyrmi dráhami na rovinke a štyrmi dráhami so šírkou 1170 mm na ovále. Bežecká rovinka so štyrmi dráhami je dĺžky 110 m vrátane rozbehu na štarte a s dobehom za cieľom. Povrch tvorí umelý športový povrch Tartan. Bežecká rovinka slúži ako rozbehová dráha pri skoku do diaľky, je vyznačená žltými pásmi, na konci ktorej sa nachádza odrazová doska a pieskové doskočisko. Na ovále sú namerané a vyznačené čiary pre beh viacerých nameraných dĺžok (50 m, 60 m, 100 m, 200 m, 300 m...) a štafetového behu. Vnútorný priestor oválu tvorí trávnatý povrch, na ktorom sú osadené futbalové brány a ochranné siete, a je určený pre loptové hry najmä na futbal. Vrh guľou s betónovým kruhom so zarážkou a dopadová plocha tvorená povrchom z umelej trávy, čiarovaná po 5 m. je umiestnený mimo dráhy. Asfaltová plocha je vybavená basketbalovými košmi, a okrem basketbalu ju možno využiť na hokejbal. Ostatné trávnaté plochy možno využiť na rôzne športové aktivity. Pieskové doskočisko nie je možné využívať ako detské ihrisko! Počas pobytu v tomto športovom areály je potrebné dodržiavať jeho prevádzkový poriadok. Športu ZDAR!

 • Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 26.10.2022

  25.10.2022

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2022 t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.