Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová

Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová

ETAPA  1

Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová, realizátor MARO, s.r.o., termín 11/2021 - 06/2022
Športové ihrisko je umiestnené v areály základných škôl a vstup naň je určený po spevnenom chodníku popri budove školy. Športové ihrisko tvorí atletická dráha, pieskové doskočisko, priestor vrhu guľou, trávnatý vnútorný priestor oválu s futbalovými bránami a ochrannými sieťami, basketbalové ihrisko a asfaltovým povrchom a ostatné trávnaté plochy.
Obnova areálu spočívala vo výmene pôvodnej antukovej dráhy za umelý povrch TARTAN s jeho odvodnením, čiarovaním pre rôzne dĺžky behu, vybudovaním športoviska vrhu guľou a pieskového doskočiska s odrazovou doskou, umiestnenou na bežeckej rovinke a montážou ochranných sietí.
Atletická dráha s doskočiskom, tvorí atletický ovál s dĺžkou v meranej stope 200m so štyrmi dráhami na rovinke a štyrmi dráhami so šírkou 1170 mm na ovále. Bežecká rovinka so štyrmi dráhami je dĺžky 110 m vrátane rozbehu na štarte a s dobehom za cieľom. Povrch tvorí umelý športový povrch Tartan. Bežecká rovinka slúži ako rozbehová dráha pri skoku do diaľky, je vyznačená žltými pásmi, na konci ktorej sa nachádza odrazová doska a pieskové doskočisko. Na ovále sú namerané a vyznačené čiary pre beh viacerých nameraných dĺžok (50 m, 60 m, 100 m, 200 m, 300 m...) a štafetového behu. Vnútorný priestor oválu tvorí trávnatý povrch, na ktorom sú osadené futbalové brány a ochranné siete, a je určený pre loptové hry najmä na futbal. Vrh guľou s betónovým kruhom so zarážkou a dopadová plocha tvorená povrchom z umelej trávy, čiarovaná po 5 m. je umiestnený mimo dráhy. Asfaltová plocha je vybavená basketbalovými košmi, a okrem basketbalu ju možno využiť na hokejbal. Ostatné trávnaté plochy možno využiť na rôzne športové aktivity. 
Pieskové doskočisko nie je možné využívať ako detské ihrisko! Počas pobytu v tomto športovom areály je potrebné dodržiavať jeho prevádzkový poriadok. Športu ZDAR!
 

Všetky aktuality