Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.11.2022

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

Všetky aktuality