Profil VO

Identifikácia Verejného obstarávateľa

Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

IČO: 00311812
DIČ: 2021079797