Rozpočet - Mesto

Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2022

Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2022

Zmena rozpočtu mesta Nemšová

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2022