Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
24.02.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 3W Slovakia, s.r.o. poverenie spracúvania osobných údajov Stiahnuť
24.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov BWSS, s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov Stiahnuť
24.02.2021 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia, s.r.o. vykonanie fyzickej pasportizácie hrobových miest a naplnenia databázy Stiahnuť
24.02.2021 Zmluva o službách BOZP BWSS, s.r.o. zabezpečovanie a vykonávanie služieb v oblasti BOZP Stiahnuť