Verejné obstarávanie

Identifikácia Verejného obstarávateľa

Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová
zastúpené: Ing. Františkom Baginom

IČO: 00311812
DIČ: 2021079797