Mestské organizácie

Verejno-prospešné služby, m.p.o.
Mierové náméstie 21
914 41 Nemšová

Mgr. Kvetoslav Navrátil 
vedúci
Tel: 032 / 6598 422, 0918 678 869
E-mail: vps@nemsova.sk

Katarína STREČANSKÁ
samostatný odborný referent ekonóm
Tel: 032/ 6598 422

Janette Macharová
samostatný odborný referent personálny a bytový
Tel.: 032/ 6598 472

SLUŽBY

  • DOPRAVA
  • CINTORÍNSKE SLUŽBY