Redakčná rada a cenník

Redakčná rada

predseda redakčnej rady

 • Mgr. Miroslava Bachratá

Členovia

 • Bc. Miroslava Dubovská
 • Ing. Mária Gugová
 • Ing. Dáša Uherková
 • Mgr. Bernard Brisuda
 • Vladimír Gajdoš
 • Mgr. Mária Lašová

Tlač:

 • Petit Press, a.s. - Bratislava

Kontakt

 • nemsovsky.spravodajca@gmail.com (Miroslava Bachratá)
 • info@nemsova.sk 
 • sekretariatprimatora@nemsova.sk 

Cenník za prenájom plochy v mestskom časopise

(právnické osoby a FO-podnikatelia)

 • 300,00 € - prenájom 1 strany
 • 200,00 € - prenájom 1/2 strany
 • 250,00 € - prenájom 2/3 strany
 • 120,00 € - prenájom 1/3 strany
 • 100,00 € - prenájom 1/4 strany
 • 70,00 € - prenájom 1/6 strany
 • 30,00 € - prenájom 1/12 strany
 • 20,00 €- menej ako 1/12 strany