06.03.2016 - Vystúpenie Petra a Pavla Stašákovcov pri príležitosti MDŽ

Primátor mesta Nemšová pri príležitosti osláv sviatku MDŽ pozval všetky ženy na kultúrny program: Peter a Pavol Stašákovci, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 6.3.2016 o 14:00 hod. v KC Nemšová.
Všetky galérie