Sčítanie obyvateľov 2021 v Nemšovej

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvatelia sa sčítavali sami v pohodlí domova, prostredníctvom elektronického formulára.
Ku dňu 31. marca 2021 bolo v našom meste sčítaných 5 849 obyvateľov, čo tvorí  91,68 % .
Od 3. mája do 13. júna 2021 prebiehalo asistované sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach alebo pomocou mobilných asistentov sčítania.
S pomocou stacionárneho asistenta pôsobiaceho na mestskom úrade a mobilných asistentov sa v našom meste dosčítalo spolu 170 obyvateľov.

Pre potreby obyvateľov Nemšovej zabezpečil mestský úrad službu asistovaného sčítania aj počas posledného víkendu, pričom asistenciu využilo ešte 8 obyvateľov. 

Celkovo sa sčítalo v meste Nemšová 5 973  obyvateľov z celkového počtu 6 380, čo tvorí 93,62%. Nesčítaných bolo 407 obyvateľov, čo predstavuje 6,38%.
Ďakujeme  všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili sčítania obyvateľov a splnili si svoju povinnosť.

Na Slovensku sa sčítalo spolu 5,22 milióna obyvateľov. V súčasnosti prebieha spracovanie výsledkov.

Sčítanie obyvateľstva je pre štát i samosprávy dôležitým nástrojom pre lepšie rozhodovanie. Získajú ucelený obraz o stave spoločnosti a životných podmienkach obyvateľov. Údaje slúžia ako podklad pre územné plánovanie, riešenie dopravy, kde je potrebné budovanie škôl alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb.

Všetky aktuality