Rekonštrukcia Mestskej športovej haly – sociálne zariadenia

Realizácia projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a príspevku  mesta Nemšová

Termín rekonštrukcie: 04-06/2022

Predmetom projektu je rekonštrukcia  sociálnych zariadení v mestskej športovej hale. Sociálne zariadenia pozostávajú z dvoch sprchovacích priestorov, šatní( č. 1,č. 2, č. 3, č. 4), WC ženy a WC muži. Staré obklady, dlažby, sanita a iné príslušenstvo bude nahradené za nové, zabezpečí sa teplá úžitková voda z centrálneho rozvodu do priestorov WC muži, WC ženy a zázemia fitness centra. V rámci tejto rekonštrukcie sa vymenia pôvodné kazetové podhľady v rekonštruovaných priestoroch za sadrokartónové, a zo sadrokartónu sa zhotovia steny v okolí okien v týchto priestoroch.

Všetky aktuality