Pozvánka na MsZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 24. júna 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do sály Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade, ul. Kúty 21, Nemšová, na prízemí.
Všetky aktuality