Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 31.5.2022

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.6.2022

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 7.6.2022

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 8.6.2022

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.6.2022

Všetky aktuality