OZNAM - roznášanie balíčkov seniorom

Vzhľadom na kladné ohlasy na iniciatívu mesta Nemšová uľahčiť zvládanie aktuálnej pandemickej situácie občanom nad 70 rokov rozhodlo vedenie mesta o rozšírenie danej akcie aj pre občanov nad 65 rokov. Zamestnanci mestského úradu v spolupráci s miestnou skautskou organizáciou budú následne distribuovať balíčky ako prevenciu a ochranu pred šírením ochorenia COVID – 19 (2 kusy respirátora FFP2, vitamín D, vitamín C a citróny). Predpokladaný termín rozvozu je v piatok 12.3.2021 v popoludňajších hodinách.
Všetky aktuality