OZNAM

Oznamujeme občanom, že mesto Nemšová (prostredníctvom zhotoviteľa diela COLAS Slovakia a.s.) začalo s výstavbou inžinierskych sietí v lokalite Kľúčové – IBV Pod horou.

Upozorňujeme občanov na zhustenú premávku stavebnej techniky a nákladných áut odvážajúcich zeminu. V súvislosti s uvedenou výstavbou je vysoký predpoklad dočasného znečistenia komunikácii na ulici SADOVÁ a SLNEČNÁ. Na základe uvedeného prosíme obyvateľov uvedených ulíc, aby svoje súkromné motorové vozidlá neparkovali na verejnej komunikácii, a tým umožnili plynulú premávku, a taktiež čistenie komunikácii technickými prostriedkami.

Za spoluprácu ďakujeme.

Mesto Nemšová

Všetky aktuality