OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - IBV Pod Horou

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy na stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov v lokalite „IBV Pod horou Kľúčové“.

Podmienky súťaže sú uvedené v nasledujúcom linku: 

https://www.nemsova.sk/obcan/transparentnost/prenajom-a-odpredaj-majetku/

Všetky aktuality