Mesto Nemšová odteraz už aj v telefóne

Mesto Nemšová od 1. marca 2021 spúšťa beta verziu mobilnej aplikácie - správy o meste Nemšová. „SOM“ - je mobilná, integračná platforma postavená na systéme hybridnej mobilnej aplikácie, je podobná všetkým aplikáciám, ktoré sú v telefóne za predpokladu použitia operačného systému iOS alebo Android. Inštaluje sa na zariadenie a dá sa vyhľadať a stiahnúť v App Store či Google Play;

V súčasnej podobe aplikácia ponúka základné funkcie:

Správy
Správu dostane každý občan priamo v mobilnej aplikácii. K správe môže byť pridaná aj notifikácia, obrázok či odkaz na video.

Podnety od občanov
Občania môžu priamo v aplikácii vytvárať podnety, ktoré sa zobrazia v e-mailovej adrese zodpovedného zamestnanca MsÚ/primátora.

Webové príspevky
Príspevky publikované na webových stránkach mesta.

Susedská burza
Občania môžu pridávať inzeráty, ktoré občania na burzu pridali cez aplikáciu.

Inzeráty nesmú byť v rozpore s Ústavou SR a ostatnými právnymi predpismi SR a EÚ, ponúkať tovar lebo služby v rozpore právnymi predpismi SR a EÚ, propagovať predaj tabakových a alkoholických výrobkov, obsahovať text, ktorý je zavádzajúci, poškodzujúci orgány mesta a záujmy mesta. V prípade potreby si Mesto Nemšová vyhradzuje právo na úpravu textov, prípadne odmietnutie inzerát zverejniť a zároveň nezodpovedá za obsahovú stránku.

Verejná doprava
Dôležité spoje, cestovné poriadky a trasy. Všetko je dostupné na pár klikov v rámci aplikácie.

Plánujeme rozšírenie aplikácie:
-       Odpadové hospodárstvo - harmonogramy vývozu odpadu a pod.
-       Šport - informácie o športových udalostiach, výsledkoch zápasov a pod. 

ďalšie rozšírenie je na Vás – občanov mesta Nemšová, očakávame Vaše podnety a návrhy

Aplikáciu si môžete stiahnuť do mobilného telefónu na adrese:

https://spravyomeste.sk/share?appid=050_nemsova&source=app&action=store

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spravyomeste.nemsova&hl=en_US&gl=US

 

Všetky aktuality