Koronavírus - usmernenie primátora mesta

Primátor mesta Nemšová s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 od 15.00 h až do odvolania nariaďuje:

 • zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje mesto Nemšová alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • zabezpečiť dezinfekciu kontaktných pracovísk MsÚ Nemšová účinným dezinfekčným prostriedkom,
 • uzatvoriť pre návštevy Centrum sociálnych služieb,
 • zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová,
 • v školách a škôlkach zrušiť všetky podujatia s vyššou koncentráciou detí a ľudí.
 • Aktuálne: športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia na území mesta Nemšová, rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od 10. marca organizovať kultúrne
  a verejné podujatia na celom území štátu. Zákaz platí 14 dní
  ,
 • Aktuálne: organizátorom všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Nemšová rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od 10. marca organizovať kultúrne a verejné podujatia na celom území štátu. Zákaz platí 14 dní,

Primátor mesta Nemšová s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 od 15.00 h až do odvolania odporúča:

 • riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá atď.,
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v TrenčíneÚVZ SR,
 • zvýšiť dezinfekcia v školách, škôlkach a školských zariadeniach a tiež na ich hospodárskom úseku.

Primátor mesta Nemšová zároveň pripomína:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom usmernení v súvislosti so šírením koronavírusu DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu,
 • ministerstvo DÔRAZNE apeluje na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom,
 • ministerstvo ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov a pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi.
Všetky aktuality