IBV Pod horou Kľúčové - prideľovanie pozemkov dňa 25.02.2021

Určené pre žiadateľov o pridelenie pozemkov na výstavbu rodinných domov v Nemšovej - Kľúčové. Mesto Nemšová týmto zverejňuje bližšie podrobnosti a podmienky prideľovania pozemkov žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky na získanie parciel v k. ú. Kľúčové. Zároveň zverejňujeme časť mapového listu lokality Pod horou na ktorom sú znázornené pozemky s výmerou, ktoré budú predmetom prideľovania.
Všetky aktuality