Deň učiteľov

Aj v týchto dňoch, ktoré neprajú tradičnému vzdelávaniu a v školách, škôlkach chýbajú lavice plné vnímavých hlavičiek našich detí a proces výučby a výchovy sa preniesol do online prostredia, by sme chceli zo srdca poďakovať za neoceniteľnú prácu všetkým učiteľkám a učiteľom a zaželať ku dňu učiteľov hlavne pevné zdravie a veľa pozorných a šikovných žiakov a študentov.
vedenie mesta Nemšová

Motto :Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. J.A. Komenský

Všetky aktuality