Celoplošné testovanie - COVID 19 v meste Nemšová

Celoplošné testovanie COVID 19

V sobotu 23.01.2021 a v nedeľu 24.01.2021 bude v našom meste prebiehať celoplošné testovanie na ochorenie COVID 19. Odberové miesta budú obyvateľom Nemšovej a jej mestských častí k dispozícií v sobotu 23. januára 2021 od 7.00 h do 19.00 h a v nedeľu 24.januára 2021 v čase od 7.00 h do 17.00 h.

Obyvateľov upozorňujeme na prestávky, a to v sobotu v čase od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 do 17.30 a v nedeľu od 12.00 do 13.00. Pred plánovanou prestávkou je posledný odber vykonávaný spravidla 15 minút pred jej začiatkom.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

• Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci občania - odporúčané od 15 do 65 rokov.
• Na testovanie si prineste občiansky preukaz. Dieťa do 15 rokov si prinesie kartičku poistenca. Prosíme občanov aby si vopred pripravili svoje telefónne číslo, ktoré budú vyžadovať pracovníci pri registrácií.
• Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST V MESTE NEMŠOVÁ

ODBERNÉ MIESTO Č. 1 sa bude nachádzať v Kultúrnom centre Nemšová vo veľkej sále na ulici SNP 1. (zoznam ulíc)
 Janka Palu
 Sklárska
 Odbojárov
 Sládkovičova
 Hornov

ODBERNÉ MIESTO Č. 2 sa bude nachádzať v Kultúrnom centre Nemšová vo veľkej sále na ulici SNP 1. (zoznam ulíc)
 Agátová
 Bernolákova
 Brezová
 Jaseňová
 Javorová
 Jesenského
 Kamenec
 Lipová
 Mierové námestie
 Mlynská
 Moravská
 Nová Nemšová
 Osloboditeľov
 Rybárska
 SNP
 Šidlíkové
 Šmidkeho
 Štúrova
 Topoľová
 Vlárska

ODBERNÉ MIESTO Č. 3 sa bude nachádzať v Športovom areály NTS Nemšová na ulici Školská č. 506. (zoznam ulíc)
 9. mája
 Kropáčiho
 Duklianska
 Fraňa Madvu
 Jozefa Hanku
 Karpatská
 Mládežnícka
 Obrancov mieru
 Pavla Kyrmezera
 Považská,
Púchovská
 Revolučná
 Slovenskej armády
 Športovcov
 Urbárska
 Vážska 
 Za Soľnou 
 Záhumnie 
 Železničná 
 Pionierska 
 Ohrádky 
 Školská

ODBERNÉ MIESTO Č. 4 sa bude nachádzať v Kultúrnom stredisku v Ľuborči, na ulici Ľuborčianska 9. (zoznam ulíc)
 Antonstál
 Bottova
 Čerešňová
 Družstevná
 Dvorecká
 Fučíkova
 Hradná
 J. Borovského
 J. Lacu
 Kukučínova
 Ľuborčianska
 M. Gorkého
 Višňová
 Závadská

ODBERNÉ MIESTO Č. 5 sa bude nachádzať v Hasičskej zbrojnici na ulici Trenčianska 41. (zoznam ulíc)
 Holubyho
 Sadová
 Slnečná
 Stromová
 Trenčianska
 Záhradná

Pre obyvateľov miestnej časti Trenčianska Závada, bude zabezpečený odvoz z autobusovej zastávky v Trenčianskej Závade na testovacie miesto

V sobotu 23.01.2021 odchod o 15.00 hod. Po pretestovaní všetkých obyvateľov m. č. Trenčianska Závada bude zabezpečený rovnaký odvoz späť.

Napriek skutočnosti, že test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste, prosíme Vás, aby ste využili testovacie miesto v závislosti od adresy (ulice) Vášho pobytu.

Na testovanie môžete prichádzať v ľubovoľnom čase, prosíme Vás však o ohľaduplnosť, aby ste dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom a tehotným matkám a ich sprievodu. Situáciu pred odbernými miestami ( KC Nemšová, NTS Nemšová, KS Ľuborča) budete môcť sledovať online pomocou linku na našej webovej stránke www.nemsova.sk .

V prípade doplňujúcich informácii môžete kontaktovať linku mestského úradu na tel. čísle: 0918 876 725 prípadne mailom info@nemsova.sk. 

Všetky aktuality