Aktuality

  • Pozvánka na školskú zábavu dňa 29.1.2016

    19.1.2016

    Vážení rodičia a priatelia školy! Rada školy, rodičovské fórum a vedenie ZŠ Janka Palu, Nemšová Vás pozýva na školskú zábavu. Do tanca hrá skupina Galaktic. Vstupné 12 €. V cene vstupenky je večera, káva a 0,75 l vína pre dve osoby. Tešíme sa na Vašu účasť.

  • Pozvánka na neplánované MsZ

    13.1.2016

    V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 13. januára 2016 t. j. v stredu o 16.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na poschodí.