Poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 26.02.2024 do 03.03.2024

Mesto Nemšová môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

Potrebné doklady: 

  • potvrdenie o príjme / potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby (manžel/manželka), vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu

  • potvrdenie o nákladoch na domácnosť

  • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke

  • potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných deti, ak je žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi

Lehota: 

  • 30 dní

Tlačivá