Kultúrne domy

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 20.05.2024 do 26.05.2024

Kultúrne centrum Nemšová

 • Adresa: Kultúrne centrum Nemšová, Ul. SNP 1, 914 41 

Cenník za prenájom veľkej  sály v Kultúrnom centre Nemšová 

 • 600,00 €/deň -  firemné akcie, diskotéky, tanečné zábavy 
 • 300,00 €/deň -     stužková, svadba, pod. podujatia v období od 1.5. – 31.8. príslušného kalendárneho roka 
 • 300,00 €/deň – stužková, svadba, pod. podujatia v období od 1.1. – 30.4 a od 1.9.-31.12. príslušného kalendárneho roka 
 • 50,00 €/deň - prípravný deň na stužkovú, ktorý sa začína deň pred stužkovou po 15.00 hod. 
 • 500,00 €/deň - predvádzacie akcie (autobusy, hromadné akcie, kde je množs. zľava) 
 • 50,00 €/hod. – rôzne akcie, prednášky, ... 
 • 20,00€/ hod. -  obsluha ozvučovacieho zariadenia 
 • 200,00 €/deň - prenájom vestibulu (rôzne predajné akcie...)

Cenník za prenájom vinárne a zasadačky v Kultúrnom centre Nemšová 

 • 75,00 € / do 5 hod. - rôzne akcie do 5 hod. ( kar,...) 
 • 100,00 € / nad 5 hod. - rôzne akcie nad 5 hod. ( oslavy,...)

Primátor mesta môže požadovať pri organizovaní akcie v kultúrnom centre kauciu do výšky 200,00 € od organizátora akcie na prípadné vykrytie škôd v kultúrnom centre a odstránenie znečistenia verejných priestranstiev v okolí kultúrneho centra, ktoré spôsobia návštevníci podujatia.

Prenájom návlekov na stoličky:

 • 3,50 € / ks  - v cene zapožičania je zahrnuté vyčistenie 
 • 20 € / ks – cena za znehodnotenie 
 • Doba zapožičania je max. na 4 dni.

Kultúrny dom v Ľuborči

 • Adresa: Kultúrne stredisko, Ul. Ľuborčianska 9,
  914 41 Nemšová - Ľuborča

Poplatky za prenájom – sála a inventár 

 • 50,00 € / do 5 hodín 
 • 100,00 € / nad 5 hod. resp. 1 deň 
 • 25,00 € / deň – prenájom kuchyne   

Ostatné informácie:
V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady za energie. Tie sa hradia samostatne na základe skutočnej spotreby.  

Za požičanie stolov a stoličiek KS Ľuborča mimo budovu KS sú stanovené poplatky nasledovne:

 • 1,00 € / stôl / deň
 • 1,00 € / stoličky/ deň 

V prípade straty , poškodenia, resp. zničenia zapožičaného inventáru je poplatok nasledovný: 

 • 20,00 € - za stôl
 • 10,00 € - za stoličku 

Kultúrny dom v Trenčianskej Závade

 • Adresa: Kultúrne stredisko, Kúty 1458/21 ,
  914 41 Nemšová - Trenčianska Závada

Poplatky za prenájom:

 • 50,00 € - do 5 hod.  – za prenájom KS ( sála a inventár) 
 • 100,00 € - nad 5 hod. – za prenájom KS ( sála inventár) 
 • 20,00€ /deň – nájomné za kuchyňu 

Hasičská zbrojnica v Kľúčovom

 • Adresa: Hasičská zbrojnica, Trenčianska č. 41,
  914 41 Nemšová – Kľúčové 

Poplatky za prenájom:

 • 25,00 € - do 5 hod. -  prenájom ( priestor a inventár)
 • 40,00 € - nad 5 hod. – prenájom ( priestor a inventár)  

Ostatné informácie:
Spotreba energií: plyn, elektrická energia, voda – podľa skutočného odberu.